A contract for the Services will be formed between you and us once you have given us a signed, fully completed, registration form and a booking fee, and we have confirmed to you in writing that your application for a place has been successful. The contract shall last until it is terminated by either you or us giving to the other, in writing, at least one full calendar month’s noticeYou are liable for the fees during the notice period. If you fail to give proper notice, you may lose your deposit

 

Mae’r cytundeb am y gwasanaeth yn cael ei ffurfio rhwng chi a ni, unwaith rydym wedi derbyn y ffurflenni wedi ei llenwi ac y cytundeb wedi ei arwyddo, yn ogystal a ffi blaendal o eich sessiynau wythnosol, ac unwaith yr ydych wedi derbyn llythyr i gadarnhau eich lle yn swyddogol.Mae’r cytundeb yn parhau hyd at yr amser mae unai chi neu ni yn terfynu y trefniant, mewn ffyrf ysgrifennedig, o leiaf un mis llawn o rybudd.

Rydych chi yn gyfrifol o dalu y ffi yn ystod y mis rhybudd, os na fydd rhybudd cywir yn cael ei roi i ni, mae modd i chi golli eich ffi blaendal.