Two locations to meet your needs…

Silwli Whitchurch is located approximately 3 miles North of Cardiff centre in the bustling suburb of Whitchurch.  This location provides families with a safe and secure creche for children 4 yrs and under.  We offer a wrap around (pick up and collection) from Ysgol Melyn Gruffydd during school term time.

Our second location is based on the Ysgol Y Frenni site in Crymych, Pembrokeshire.  This location offers Day Care for children aged 4yrs and under, afterschool club and a holiday Club for children in Pembrokeshire and Ceredigion.

 

Both locations are a great option for families looking for welsh language care.

We invite you to come and visit our nurseries and to discuss your requirements.

Click on the location nearest to your for more information.

Dau lleoliad yn darparu at gyfer eich anghenion

Mae Silwli Eglwys Newydd wedi lleoli 3 milltir i’r Gogledd o’r Dinas Caerdydd yn maestrefi brysur Eglwys Newydd.  Mae’r lleoliad yn darparu I teuluoedd lleol sydd yn edrych am gofal diogel a ofalgar ar gyfer plant 4 mlwydd oed ac yn iau.  Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth cludio neu casgu o Ysgol Melyn Gruffydd.

Gelli’r dod o hyd i’r ail safle yn Sir Benfor ar yr in safle a Ysgol Y Frenni.  Rydym yn cynnig gofal meithrin i plant o dan 4 mlwydd oed, gofal arol ysgol i plant Ysgol Y Frenni a  gofal gwyliau ysgol I plant dros Sir Benfro a Ceredigion.

Mae’r dau lleoliad yn optiwn dda ar gyfer teuluoedd sydd yn edrych am gofal Cymraeg.

Gwahoddwn chi I ymweld efo’r Meithrin i trafod eich anghenion

Cliciwch ar y lleoliad agosach am fwy o manylion