Holiday Club

The focus for all children joining our holiday club is about having as much FUN as possible. Our programme of activity changes daily ranging from trips to the seaside, nature walks and a variety of workshops. The club offers a wide range of resources for children to choose their own activities or along side a team of highly qualified and trained staff.  We are fully confident your child will build memorable experiences at Silwli .  The activity day runs from 9am to 4pm, with the option to book a half a day or a longer day.

Contact us for further information

 

Clwb Gwyliau Pasg

Clwb Gwyliau Pasg ar agor rhwng 8yb a 6yp o’r gloch i blant rhwng 4 a 11 mlwydd oed.  Mae’r diwrnod yn llawn gweithgareddau a taethiau i ddiddori a chadw’r  plant yn brysur.

Dydd Mercher 4/4/2018

Helfa Pasg yn y goedwig a Egg –Lympics

Dydd Iau 5/4/2018

Safari bwystfil bach ym Mharc Natur Cilgerran.

Dydd Gwener 6/04/2018

Coginio Hot Cross buns yn popty JK a chreu wŷau pasg  siocled

Dydd Llun 09/04/2018

Trip i Catell Henlys

Dydd Mawrth  10/04/2018

‘Pond Dipping’  ym Mharc Natur Cilgerran

Dydd Mercher 11/04/2018

Sesiwn “adar a nythod”  tu allan efo   “Teifi Wild things”

Dydd Iau 12/04/2018

Darganfod  Celf Kadinsky efo deunyddiau

Dydd Gwener / 

Prosiect Garddio Gwanwyn


Amryw o sesiynau hyblyg

Diwrnod llawn £25 (8-6)

Sesiwn clwb £22 (9-5)

Hanner diwrnod  £11

Cost yn cynnwys byrbryd  a thripiau / Dewch a’ch pecyn bwyd eich hun

Cinio maethlon ar gael am pris ychwaegol o £2.50