NDNA Meithrinfa y Flwyddyn yn Nghymru / NDNA Nursery of the Year in Wales

We are so happy to announce that Meithrinfa Si-Lwli in Whitchurch was awarded for being NDNA'S Nursery of the Year in Wales for 2018. 

Staff attended the conference and award ceremony in Coventry in June. 

We are so proud of our Si-Lwli team, and are so grateful for the support we receive from families. 
silwli ndna

Winner Nursery of the Year Wales 2018 (1)

NDNA Meithrinfa y Flwyddyn yn Nghymru / NDNA Nursery of the Year in Wales

Rydym mor hapus i gyhoeddi bod Meithrinfa Si-Lwli yn yr Eglwys Newydd wedi ennill gwobr am fod  Meithrinfa'r Flwyddyn NDNA yng Nghymru ar gyfer 2018.

Mynychodd y staff y gynhadledd a seremoni gwobrwyo yn Coventry yn mis Mehefin.

Rydym mor falch o'n tîm Si-Lwli, ac rydym mor ddiolchgar am y gefnogaeth a gawn gan deuluoedd.
silwli ndna
Winner Nursery of the Year Wales 2018 (1)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *