Meithrinfa y Flwyddyn NDNA / Nursery of the year 2018

shortlist

Newyddion da! / Good news!

Rydym wedi cael ein rhoi ar rhestr fer i ennill gwobr NDNA meithrinfa y flwyddyn…ac mae hyn hefyd yn golygu bod Si-Lwli yn un o’r tair meithrinfeydd uchaf yng Nghymru a wnaeth cofrestru am y wobr.

Diolch yn fawr iawn i bawb a bleidleisiodd drosom a gadael sylwadau mor wych i ni. Rydyn ni’n teimlo’n hapus ac yn falch, a gobeithio eich bod chi yn hefyd!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
We have been shortlisted to win the NDNA nursery of the year award…and this also means that Si-Lwli is placed as one of the top three nurseries in Wales who entered.

Thank you so much to all of you who voted for us and left us such wonderful comments. We feel so happy and proud, and we hope you do too!

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *