Easter Holiday Club in Crymych/ Clwb Gwyliau Pasg

 

Easter Holiday club offering fun and exciting activities for children aged between 4 and 11yrs old between 8am and 6pm.  With activities and trips arranged daily there is plenty to keep everyone busy!

Wednesday 4/4/2018

Woodland Easter Egg Hunt and Egg –Lympics

Thursday   5/4/2018

Mini Beast Safari in Cilgerran Wildlife Park

Friday 6/4/2018

Cooking Hot Cross buns in Jk bakery and making Chocolate Easter eggs

Monday 9/4/18

Trip to Castell Henllys

Tuesday 10/4/18

Pond dipping in  Cilgerran Wildlife Park

Wednesday 11/4/18

“Teifi Wild things” exploring Nests and chicks outdoors

Thursday  12/4/18

Lets get creative with Kadinsky Art

Friday  13/4/19

Spring Gardening project


We offer flexible sessions

full day (8-6)   £25

club session  (9 -4)  £22

half a day    £ 11.50

Cost includes snacks and trips / Bring your own packed lunch.

Nutritious meals available for an extra cost of £2.50

 

 

 

 

 

 

 

Clwb Pasg Crymych

poster pasg 2018

Clwb Gwyliau Pasg ar agor rhwng 8yb a 6yp o’r gloch i blant rhwng 4 a 11 mlwydd oed.  Mae’r diwrnod yn llawn gweithgareddau a taethiau i ddiddori a chadw’r  plant yn brysur.

Dydd Mercher 4/4/2018

Helfa Pasg yn y goedwig a Egg –Lympics

Dydd Iau 5/4/2018

Safari bwystfil bach ym Mharc Natur Cilgerran.

Dydd Gwener 6/04/2018

Coginio Hot Cross buns yn popty JK a chreu wŷau pasg  siocled

Dydd Llun 09/04/2018

Trip i Catell Henlys

Dydd Mawrth  10/04/2018

‘Pond Dipping’  ym Mharc Natur Cilgerran

Dydd Mercher 11/04/2018

Sesiwn “adar a nythod”  tu allan efo   “Teifi Wild things”

Dydd Iau 12/04/2018

Darganfod  Celf Kadinsky efo deunyddiau

Dydd Gwener / 

Prosiect Garddio Gwanwyn


Amryw o sesiynau hyblyg

Diwrnod llawn £25 (8-6)

Sesiwn clwb £22 (9-5)

Hanner diwrnod  £11

Cost yn cynnwys byrbryd  a thripiau / Dewch a’ch pecyn bwyd eich hun

Cinio maethlon ar gael am pris ychwaegol o £2.50

 

 

 

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *