Wellbeing

WE promote positive wellbeing at Silwli by:

 • Offering creative activities to produce masterpieces or invent characters
 • Introducing physical activities both indoors and out (no matter what the weather) to improve strength, balance, fitness and concentration.
 • Offering opportunities to enjoy activities together with friends.
 • Providing times during the day to talk, discuss and listen to each other.
 • Giving them challenges during the day to encourage a sense of achievement when they’ve succeeded.
 • Encouraging opportunities to explore their emotions and supporting them in the process of expressing themselves.
 • Creating healthy menus and Serving nutritious meals offering a range of tastes and flavours.
 • Promoting a healthy lifestyle as a platform for a long and healthy life.
 • We instil traditional values such as respect, manners and positive behaviour.     

       

Llesiant

Rydym yn annog llesiant positif yn Silwli wrth :

 • Gynnig gweithgareddau creadigol i greu campwaith neu i ddyfeisio cymeriadau
 • Cyflwyno gweithgareddau corfforol tu fewn a thu allan (ym mhob tywydd) i wella cryfder, chydbwysedd, ffitrwydd a’r gallu i ganolbwyntio.
 • Cynnig cyfleuoedd i fwnyhau gweithgareddau ynghyd a’u ffrindiau.
 • Darparu cyfleoedd yn ystod y dydd i siarad, trafod a gwrando a’u gilydd
 • Cynnig heriau yn ystod y dydd i annog teimlad o gyflawniad pam maent yn llwyddo
 • Darparu cyfleoedd i’r plant i archwilio eu teimladau a’i cefnogi wrth iddynt fynegu barn.
 • Creu bwydlennu iachus a gweini prydau maethlon sydd yn cynnwys amryw o flasau
 • Annog bywyd maethlon er mwyn creu dechreuad da, am fywyd iachus
 • Rydym yn annog gwerthoedd traddodiadol fel parch, moesau ac ymddygiad positif