Welcome to Si-lwli

We are a Welsh language day nursery, sensitive to the linguistic needs of our families. We provide a homely, friendly and supportive environment when meeting the holistic needs of the boys and girls in our nursery. Good communication between staff and families is vital for the building of strong personal relationships.

We believe all children have the right to play freely exploring and investigating both indoors and out. We support children to recognise the importance of healthy living.

 

Croeso Si-lwli

Mae Si-lwli yn feithrinfa gofal dydd cyfrwng Cymraeg lle byddwn yn rhoi pwyslais mawr ar anghenion ieithyddol ein teuluoedd. Ein bwriad ydi cwrdd ag anghenion cyfannol plant bychain mewn amgylchedd cartrefol, cyfeillgar a chefnogol. Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar adeiladu cysylltiadau personol cryf gyda theuluoedd y plant ac o’r herwydd yn gweld cyfathrebu da rhwng y staff a’r teuluoedd yn hanfodol.

Rydym yn credu bod gan blentyn hawl i chwarae, chwilio ac ymchwilio i’w amgylchedd, yn y tŷ a thu allan ac o ganlyniad rydym ni’n rhoi llawer o gyfle i’r plant wneud hynny. Rydym ni hefyd yn cynorthwyo’r plant i gydnabod pwysigrwydd byw’n iach.